chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een getuigschrift basisonderwijs behalen

  Meestal behaalt u het getuigschrift basisonderwijs als kind via het gewoon lager onderwijs. Maar ook via het buitengewoon onderwijs kunnen kinderen onder bepaalde voorwaarden een getuigschrift basisonderwijs behalen

  Daarnaast kunnen zowel kinderen als volwassenen via de Examencommissie Basisonderwijs een getuigschrift basisonderwijs behalen.

  Procedure

  Een getuigschrift basisonderwijs behalen via het leerplichtonderwijs

  De meest voorkomende manier om een getuigschrift basisonderwijs te behalen is via het leerplichtonderwijs.

  Een getuigschrift basisonderwijs behalen kan via:

  • een lagere school
   De klassenraad beslist of uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Daarbij gelden volgende voorwaarden:
   • Uw kind moet de doelstellingen uit het leerplan waar de eindtermen in verwerkt zijn, voldoende bereiken.
   • Uw kind is regelmatig naar school geweest.
   • Uw kind heeft minstens 4 jaar basisonderwijs gevolgd.
  • een school voor buitengewoon onderwijs
   De onderwijsinspectie beslist dat de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn met die van het gewoon lager onderwijs. Om het getuigschrift te behalen moet de klassenraad oordelen dat uw kind in voldoende mate de gelijkwaardig verklaarde doelen uit het handelingsplan heeft bereikt. Uw kind moet ook regelmatig de lessen gevolgd hebben.
  • een school voor voltijds secundair onderwijs
   Wie het getuigschrift niet behaald heeft in de lagere school, kan het getuigschrift ook nog behalen in het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs.

  Leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Is uw kind leerplichtig en volgt het huisonderwijs, dan moet het examens afleggen bij de Examencommissie Basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs behalen.

  Een getuigschrift basisonderwijs behalen als volwassene

  Als u op latere leeftijd het getuigschrift basisonderwijs wilt behalen kunt u terecht bij de Examencommissie Basisonderwijs