Een getuigschrift basisonderwijs behalen

Meestal behaalt u het getuigschrift basisonderwijs als kind via het gewoon lager onderwijs. Maar ook via het buitengewoon onderwijs kunnen kinderen onder bepaalde voorwaarden een getuigschrift basisonderwijs behalen

Daarnaast kunnen zowel kinderen als volwassenen via de Examencommissie Basisonderwijs een getuigschrift basisonderwijs behalen.

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen alle leerlingen bij het verlaten van het lager onderwijs een getuigschrift.

 • Leerlingen waarvoor de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate de doelen uit het leerplan bereikt hebben, krijgen een getuigschrift basisonderwijs
 • Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, krijgen vanaf schooljaar 2018-2019 een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben (getuigschrift van bereikte doelen).

Procedure

Een getuigschrift basisonderwijs behalen via het leerplichtonderwijs

De meest voorkomende manier om een getuigschrift basisonderwijs te behalen is via het leerplichtonderwijs.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen kan via:

 • een lagere school
  De klassenraad beslist of uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Daarbij gelden volgende voorwaarden:
  • Uw kind moet de doelstellingen uit het leerplan waar de eindtermen in verwerkt zijn, voldoende bereiken.
  • Uw kind is regelmatig naar school geweest.
  • Uw kind heeft minstens 4 jaar basisonderwijs gevolgd.
 • een school voor buitengewoon onderwijs
  De onderwijsinspectie beslist dat de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn met die van het gewoon lager onderwijs. Om het getuigschrift te behalen moet de klassenraad oordelen dat uw kind in voldoende mate de gelijkwaardig verklaarde doelen uit het handelingsplan heeft bereikt. Uw kind moet ook regelmatig de lessen gevolgd hebben.
 • een school voor voltijds secundair onderwijs
  Wie het getuigschrift niet behaald heeft in de lagere school, kan het getuigschrift ook nog behalen in het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Is uw kind leerplichtig en volgt het huisonderwijs, dan moet het examens afleggen bij de Examencommissie Basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs behalen.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen als volwassene

Als u op latere leeftijd het getuigschrift basisonderwijs wilt behalen kunt u terecht bij de Examencommissie Basisonderwijs