Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Het Deeltijds Kunstonderwijs is beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich op vrijwillige basis inschrijven in:

  • Academies voor Beeldende Kunst bieden de studierichting Beeldende Kunst aan
  • Academies voor Podiumkunsten bieden minstens een van de studierichtingen Muziek, Woordkunst of Dans aan
  • Kunstacademies bieden altijd Beeldende Kunst, Muziek en Woordkunst aan. In sommige kunt u ook nog Dans volgen

Kinderen kunnen vanaf 6 jaar starten in de studierichting beeldende kunst. In een groot aantal academies zal dit vanaf schooljaar 2018-2019 ook kunnen in de studierichtingen muziek en woord. In de andere gevallen, en voor de studierichting dans, is de beginleeftijd 8 jaar

Elke studierichting bestaat uit verschillende graden. Bij elke graad die u met succes beëindigt, ontvangt u een getuigschrift dat aangeeft welk niveau u hebt bereikt.

U vindt een lijst van academies per gemeente op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het Deeltijds Kunstonderwijs is vrijetijdsonderwijs. Het valt dan ook niet te verwarren met: