Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

De opleidingen uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5) bereiden voor op een beroep. Ze zijn gericht op de doorstroom naar het hoger onderwijs (professionele bacheloropleidingen). Het niveau van de opleidingen is hoger dan in het secundair onderwijs, maar lager dan in een professionele bacheloropleiding. Als u de opleiding tot een goed einde brengt behaalt u het diploma van gegradueerde

De 5 in de naam HBO5 verwijst naar het 5de niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur. 

Tot het HBO behoren: 

Vanaf schooljaar 2019-2020 spreken we niet meer over HBO5, maar van graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs. De HBO-opleidingen van het volwassenenonderwijs worden overgeheveld naar de hogeschool waarmee ze momenteel samenwerken. De hogescholen worden vanaf dan verantwoordelijk voor de opleidingen. Cursisten worden hogeschoolstudenten en krijgen toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen. De opleiding worden gevolgd aan een hogeschool, met uitzondering van de opleiding Verpleegkunde, die worden gevolgd aan een school voor voltijds secundair onderwijs.