Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

De opleidingen uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5) bereiden voor op een beroep. Ze zijn gericht op de doorstroom naar hoger onderwijs. Het niveau van de opleidingen is hoger dan in het secundair onderwijs, maar lager dan in een professionele bacheloropleiding. Als u de opleiding tot een goed einde brengt behaalt u het diploma van gegradueerde

Tot het HBO behoren op dit ogenblik:

  • het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs
    Deze studie kunt u volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) en helpt u om in uw vrije tijd een bijkomend diploma te behalen om zo uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
     
  • het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde
    Deze studie leidt u op tot verpleegkundige en volgt u in scholen voor voltijds secundair onderwijs. Het is dus niet te verwarren met een professionele Bachelor in de verpleegkunde die u in een hogeschool kunt volgen

In de toekomst kunnen er nog nieuwe opleidingen bijkomen. Het is de bedoeling dat ook hogescholen deze opleidingen kunnen aanbieden.