Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en koepels

Er bestaat in Vlaanderen officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onderwijs:

 • De scholen die zijn ingericht door of in opdracht van de overheid (Vlaamse overheid, provincies, steden of gemeenten) behoren tot het officieel onderwijs. Deze scholen zijn neutraal. Zij moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische godsdienst, en niet-confessionele zedenleer.
 • Scholen die niet door de overheid zijn ingericht behoren tot het vrij onderwijs.

Onderwijsnetten en koepels

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels zijn verenigingen van schoolbesturen en inrichtende machten. Zij ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen.

Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleiders. De pedagogische begeleidingsdiensten werken initiatieven uit om scholen te ondersteunen, om de onderwijskwaliteit te bevorderen, om de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te versterken...

In het officieel onderwijs zijn er 2 netten:

 • Het gemeenschapsonderwijs: het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Het gesubsidieerd officieel onderwijs: de scholen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs. De schoolbesturen zijn verenigd in 2 koepels:
  • OVSG: Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
  • POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, het vroegere CVPO

In het vrij onderwijs is er 1 net:

 • gesubsidieerd vrij onderwijs: het katholiek onderwijs vormt er de grootste groep, met daarnaast de protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen en de niet-confessionele scholen, en een aantal methodescholen.  Er zijn verschillende koepels:
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (veruit de grootste koepel)
  • Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
  • Federatie Steinerscholen
  • Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)
  • Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP)

Sommige scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel.

Contact

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Adres
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
België
Telefoon
02 507 06 01
E-mail
Website

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

Adres
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1
1000 Brussel
België
Telefoon
02 506 41 50
E-mail
Website

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Adres
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Boudewijnlaan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 514 19 00
Fax
02 512 66 36
E-mail
Website

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Adres
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
België
Telefoon
02 790 92 00
Fax
02 790 92 01
E-mail
Website