chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en koepels

  Er bestaat in Vlaanderen officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onderwijs:

  • De scholen die zijn ingericht door of in opdracht van de overheid (Vlaamse overheid, provincies, steden of gemeenten) behoren tot het officieel onderwijs. Deze scholen zijn neutraal. Zij moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische godsdienst, en niet-confessionele zedenleer.
  • Scholen die niet door de overheid zijn ingericht behoren tot het vrij onderwijs.

  Onderwijsnetten en koepels

  Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels zijn verenigingen van schoolbesturen en inrichtende machten. Zij ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen.

  Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleiders. De pedagogische begeleidingsdiensten werken initiatieven uit om scholen te ondersteunen, om de onderwijskwaliteit te bevorderen, om de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te versterken...

  In het officieel onderwijs zijn er 2 netten:

  • Het gemeenschapsonderwijs: het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Het gesubsidieerd officieel onderwijs: de scholen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs. De schoolbesturen zijn verenigd in 2 koepels:
   • OVSG: Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
   • POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, het vroegere CVPO

  In het vrij onderwijs is er 1 net:

  • gesubsidieerd vrij onderwijs: het katholiek onderwijs vormt er de grootste groep, met daarnaast de protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen en de niet-confessionele scholen, en een aantal methodescholen.  Er zijn verschillende koepels:
   • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (veruit de grootste koepel)
   • Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
   • Federatie Steinerscholen
   • Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)
   • Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP)

  Sommige scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel.

  Contact

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  Adres
  Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Guimardstraat 1
  1040 Brussel
  België
  Telefoon
  02 507 06 01
  E-mail
  Website

  Onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG)

  Adres
  Onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG)
  Ravenstijngalerij 3 7
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 506 41 50
  Fax
  02 502 12 64
  E-mail
  Website

  Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

  Adres
  Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
  Boudewijnlaan 20-21
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 514 19 00
  Fax
  02 512 66 36
  Website

  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  Adres
  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  Huis van het GO!
  Willebroekkaai 36
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 790 92 00
  Fax
  02 790 92 01
  E-mail
  Website