chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Databank onderwijsliteratuur

  De databank onderwijsliteratuur (BIBIS) is de onlinecatalogus van het Departement Onderwijs en Vorming, en verzamelt interessante documentatie rond het beleidsdomein.

  Collectie

  De collectie bevat documenten over onderwijs en vorming, boeken, rapporten, tijdschriftartikels, parlementaire documenten, cd-roms, dvd's, ... Het gaat om actuele documenten van de laatste 5 jaar, op een aantal oudere standaardwerken na, over thema's als:

  • Onderwijsbeleid en -vernieuwing
  • Onderwijsonderzoek
  • Onderwijssystemen
  • Rechten en plichten van lerenden, ouders, onderwijspersoneel
  • Studiebegeleiding en -voorlichting
  • Schoolmanagement
  • Algemene didactiek en pedagogie ...

  U vindt er geen documentatie over specifieke vakken, leerplannen en leermiddelen. Deze kunt u raadplegen in openbare bibliotheken, gespecialiseerde documentatiecentra of leermiddelennetwerk KlasCement.

  Documenten raadplegen en uitlenen

  Internen (personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en leden van het kabinet) kunnen documenten opzoeken in de online databank en reserveren. Dit kan per mail (onderwijsbibliotheek@vlaanderen.be) of door langs te gaan bij de Onderwijsbibliotheek in het Hendrik Consciencegebouw. De documenten kunnen uitgeleend worden voor 3 weken. Uitlenen is gratis.

  Externen (zoals leerkrachten en studenten) kunnen de online databank raadplegen, maar kunnen de documenten enkel raadplegen en uitlenen via openbare bibliotheken of gespecialiseerde centra. 

  Contact

  Onderwijsbibliotheek