Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs. Er zijn eindtermen en ontwikkelingsdoelen op het gebied van: 

  • kennis
  • inzicht
  • attitudes
  • vaardigheden

Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (bv. op het einde van het lager onderwijs, op het einde van een graad in het secundair onderwijs).

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen.

    De eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen, de werkplannen en de leerboeken die de scholen gebruiken.

    U kunt de eindtermen en ontwikkelingsdoelen raadplegen per onderwijsniveau, leergebied en per vak op de website Curriculum.