chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leerplicht en schoolplicht

  De leerplicht is de verplichting van ouders om hun kinderen te laten leren. De duur van de leerplicht wordt door de federale overheid bepaald voor heel België.

  Begin- en einddatum van de leerplicht

  Een kind is leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt. Opgelet: kinderen die 6 jaar zijn maar een jaartje langer in het kleuteronderwijs blijven, vallen onder de leerplicht. Ook kinderen die al lager onderwijs starten op 1 september van het jaar dat ze 5 worden, vallen onder de leerplicht.

  De leerplicht eindigt:

  • of op de 18de verjaardag voor een leerling die 18 jaar wordt voor of op 30 juni
  • of op 30 juni, voor een leerling die 18 jaar wordt na 30 juni

  Een jongere die een diploma secundair onderwijs heeft behaald is niet langer leerplichtig.

  Deeltijdse leerplicht

  Een jongere is deeltijds leerplichtig (of heeft voldaan aan de voltijdse leerplicht)

  • op 15 jaar voor wie de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd (geslaagd of niet);
  • op 16 jaar als dat niet het geval is.

  Vanaf 15 of 16 jaar kan een leerling aan de leerplicht voldoen via het stelsel van leren en werken: de leerling zal dan deeltijds les volgen en deeltijds werken.

  Leerplicht is geen schoolplicht

  Om aan de leerplicht te voldoen, hebt u 2 mogelijkheden :

  • U schrijft uw kind in in een school.
  • U kiest voor huisonderwijs. Dit moet u vooraf schriftelijk melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.