Onderwijsinspectie

De Vlaamse onderwijsinspectie is bevoegd voor de controle op de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, de financierings- en subsidiëringsvoorwaarden.

De onderwijsinspectie is belast met de schooldoorlichtingen. Elk schooljaar controleert de Vlaamse onderwijsinspectie een aantal erkende scholen en centra in Vlaanderen en Vlaamse scholen en centra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Jaarlijks brengt de inspectie een verslag uit (de Onderwijsspiegel) over de toestand van het onderwijs.

Meer informatie

Publicaties

Onderwijsspiegel 2018. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsspiegel bestaat uit vier delen. Deel 1 bestaat uit een overzicht van de doorlichtingen en adviezen van het schooljaar 2016-2017 én uit een overzicht van de doorlichtingen, de adviezen en de feedback van scholen van de volledige derde doorlichtingsronde 2009-2017. Deel 2 bestaat uit de samenvattingen van enkele thematische onderzoeken van de onderwijsinspectie: een onderzoek over

Contact

Onderwijsinspectie

Adres
Onderwijsinspectie
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 88 62
E-mail
Website