chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs

  Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt GON-begeleiding vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

  Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij ‘GON-begeleiding’ aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.

  Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.

  De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

  • hulp voor het kind zelf
  • ondersteuning aan de ouders
  • ondersteuning van de leerkracht(en)
  • aangepast materiaal aanmaken
  • ...

  Voorwaarden

  Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt GON-begeleiding vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

  Bedrag

  GON-begeleiding is gratis.

  Wetgeving

  Decreet basisonderwijs van 25/02/1997 - art 11 (B.S. 17/04/1997).
  Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs - art 351 (BS. 24/06/2011).
  Omzendbrief gd/2003/05 : Geïntegreerd onderwijs - punt 1.

  De regelgeving vindt u op bij Onderwijs Vlaanderen.