Inclusief Onderwijs (ION-begeleiding)

ION-begeleiding werd in het schooljaar 2017-2018 vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Een leerling met een matige of ernstige verstandelijke beperking kan les volgen in een school voor gewoon onderwijs.

Dat kan door begeleiding inclusief onderwijs (ION-begeleiding) vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.