chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regels over afwezigheid op school

  Afwezig

  Uw kind mag zonder wettiging (bv. een ziektebriefje) afwezig blijven als het nog niet leerplichtig is. Een leerling is leerplichtig zodra het in het lager onderwijs start of 6 jaar wordt.

  Een leerplichtige leerling mag in de volgende gevallen zonder wettiging afwezig blijven:

  • om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant 
  • om een familieraad bij te wonen
  • bij een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
  • op feestdagen die verbonden zijn met de religie of levensbeschouwing van uw kind
  • om persoonlijke redenen, als u toestemming krijgt van de directeur
  • als de school onbereikbaar is, bijvoorbeeld bij zwaar winterweer of een staking van het openbaar vervoer
  • als topsportbelofte:
   • om deel te nemen aan een sportieve manifestatie
   • max. 6 lestijden om te trainen voor tennis, zwemmen of gymnastiek
  • met een topsportstatuut in het secundair onderwijs
  • om te revalideren, met toestemming van de directie
  • in uitzonderlijke gevallen als kind van een binnenschipper, kermis- of circusexploitant, of woonwagenbewoner

  Breng wel altijd de school op de hoogte.

  Ziek

  Is uw kind ziek en nog niet leerplichtig, dan is een ziektebriefje niet nodig. Hou er wel rekening mee dat een kleuter 250 halve dagen aanwezig geweest moet zijn om te mogen starten in het lager onderwijs. 

  Is uw kind leerplichtig, dan mag u 4 keer per schooljaar als ouder zelf een ziektebriefje schrijven, telkens voor maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Is uw kind vaker of langer ziek, dan hebt u sowieso een medisch attest van een dokter nodig. De dokter geeft een medisch attest als hij vaststelt dat uw kind inderdaad ziek is. De dokter kan geen medisch attest geven voor een ziekte die genezen is. In 3 gevallen mag een school een medisch attest weigeren:

  • de dokter heeft een dixit-attest geschreven. De dokter schrijft dat uit als u pas bij de dokter komt als uw kind weer genezen is. Een dixit-attest geeft aan dat het kind zegt dat het ziek was, maar de dokter dat niet meer kan vaststellen. 
  • het ziektebriefje is geantedateerd. De datum van het attest valt dan later dan de ziekteperiode van het kind. Ook als de begin- of einddatum vervalst lijkt, mag de school weigeren.
  • het ziektebriefje vermeldt een reden die niet met het kind te maken heeft, zoals de ziekte van een ouder. 

  De volgende situaties wijken af van de gewone regel:

  • Uw kind is ziek tijdens de examens
   In het secundair onderwijs hebt u altijd een medisch attest nodig van een dokter. Een briefje van de ouders is niet genoeg. In het basisonderwijs zijn er geen afgebakende examenperiodes, daar geldt de standaardregel.
  • Uw kind wordt ziek tijdens de lessen
   Vraag na bij de directeur of bij het schoolsecretariaat of uw kind al op de lijst van aanwezigen staat. In de voor- en in de namiddag maakt de school zo'n lijst op. Staat uw kind al op de lijst van aanwezigen, dan is er geen briefje nodig van de ouders of van de dokter. Is de aanwezigheidslijst nog niet ingevuld, dan is dat wel nodig.
  • Uw kind wordt in de week voor of na een schoolvakantie ziek
   Tot 2015 had uw kind in de week voor of na een schoolvakantie altijd een medisch attest van een dokter nodig, ook al was het maar een dag afwezig. Sinds 1 september 2015 geldt deze regel niet langer. De verplichting om altijd een medisch attest te hebben in de week voor en de week na een schoolvakantie, is opgeheven. De gewone regels (voor het wettigen van afwezigheden wegens ziekte) zijn van toepassing.

  Ongewettigd afwezig

  Is uw kind afwezig van school zonder een geldige reden, dan volgt de school uw kind nauwkeurig op. Als het vaak gebeurt, dan is de school verplicht het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te schakelen. Helpt dat niet, dan is het mogelijk dat het parket ingelicht wordt. Als uw kind te vaak ongewettigd afwezig is, dan kan het ministerie van Onderwijs en Vorming een eventuele schooltoelage terugvorderen.

  Publicaties

  Heb je een doktersbriefje nodig voor de school?

  Als een leerling afwezig blijft van school, is het soms verplicht om een doktersbriefje voor te leggen. In andere gevallen is het niet nodig om naar de dokter te gaan. De folder licht toe wanneer een leerling een doktersbriefje nodig heeft.

  Contact

  Met vragen over spijbelen en leerplicht kunt u terecht bij het Spijbelteam op spijbelen@vlaanderen.be.