chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Schoolvakanties en vrije dagen op school

  In het basisonderwijs en het secundair onderwijs begint een schooljaar op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. Gedurende dat schooljaar zijn er vijf vakantieperiodes:

  • de herfstvakantie (één week)
  • de kerstvakantie (twee weken)
  • de krokusvakantie (één week)
  • de paasvakantie (twee weken)
  • de zomervakantie (van 1 juli tot 31 augustus).

  In een schooljaar valt de eerste schooldag op 1 september:

  • Als 1 september een zaterdag of zondag, valt de eerste schooldag op de eerstvolgende maandag (dus 2 of 3 september).
  • Als 1 september op een vrijdag valt, begint het schooljaar op die vrijdag. Enkel de bevoegde minister van Onderwijs kan beslissen om het schooljaar later te laten starten. 

  In een schooljaar valt de laatste schooldag op 30 juni, de dag voor de zomervakantie: 

  • Als 30 juni een zaterdag of een zondag is, dan valt de laatste schooldag op de vrijdag voor die zaterdag of zondag.
   In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan de situatie anders zijn omdat zaterdag en zondag daar wel lesdagen kunnen zijn.
  • Als 30 juni een maandag is, dan blijft 30 juni de laatste schooldag. Enkel de bevoegde minister van Onderwijs kan beslissen om het schooljaar vroeger te laten eindigen.

  Naast de schoolvakanties zijn er vijf erkende feestdagen:

  • 11 november
  • paasmaandag
  • 1 mei
  • Hemelvaartsdag en de dag erna (in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kan er in het weekend van Hemelvaart wel les zijn)
  • pinkstermaandag.

  Daarnaast hebben scholen ook een aantal extra vakantiedagen die ze zelf mogen kiezen:

  • In het gewoon basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs mag men twee volledige dagen zelf kiezen. Deze mogen ook opgesplitst worden in vier halve dagen.
  • In het gewoon secundair onderwijs en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs mag men één volledige dag of twee halve dagen zelf kiezen.
  • Men mag ook een pedagogische studiedag organiseren. Deze dag mag ook opgesplitst worden in twee halve dagen. De leerlingen zijn dan vrij, maar de leerkrachten niet. In het basisonderwijs mag men de lessen hiervoor een extra halve dag opschorsen.

  Deze extra vakantiedagen legt elke school op het einde van het voorafgaande schooljaar vast.

  Een overzicht van de schoolvakanties voor dit schooljaar en de volgende schooljaren vindt u op de website van Onderwijs.

  Leerlingen mogen ook thuisblijven op andere belangrijke feestdagen van hun godsdienst, wanneer die erkend is in België. De erkende godsdiensten zijn de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de islamitische godsdienst. De ouders moeten wel vooraf aan de school een briefje schrijven, waarin zij verklaren dat hun kind niet op school zal zijn op de feestdag die aansluit bij hun geloof.