chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidie voor schoolfruit

  Basisscholen en scholen voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen een subsidie krijgen als ze dertig weken lang een abonnement op fruit en/of groenten nemen. De subsidies zijn alleen voor de kleuters en de leerlingen bestemd. Ook leerkrachten kunnen meedoen, maar zij betalen de volledige abonnementsprijs.

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Ouders kunnen via de school een fruitabonnement afsluiten voor hun kind voor een volledig schooljaar (30 weken). De deelnemende leerlingen krijgen dan op een afgesproken dag in de week een stuk fruit op school.

  De school kan ook een subsidie aanvragen voor leerlingen die na de eerste inschrijvingsperiode zijn ingestapt. De school moet wel al vanaf het begin van het schooljaar deelnemen aan de actie. Die kinderen moeten dan nog gedurende 15 weken een stuk fruit of groente krijgen.

  De scholen kunnen zelf kiezen of ze fruit en groenten van gangbare of van biologische teelt aanbieden. De school zorgt voor de praktische organisatie: de bestelling, de betaling aan de handelaar, de afhaling en verdeling.

  De leerlingen eten het fruit in groep op, bijvoorbeeld vlak voor de speeltijd in de voormiddag. Dat wordt telkens in de mate van het mogelijke aan een begeleidende maatregel of educatieve activiteit gekoppeld.

  Voorwaarden

  Uw school komt in aanmerking als:

  • het een basisschool is (door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling kleuter- of lager onderwijs) of een school voor buitengewoon secundair onderwijs.
  • de school zelf een bijdrage van minstens 2 euro per leerling per schooljaar genereert. De school beslist zelf hoe zij die bijdrage verzamelt (via de ouders, de gemeente, de school zelf).

  Procedure

  De scholen moeten eerst een erkenningsaanvraag indienen (of vernieuwen). Als ze de erkenningsvraag hebben gekregen, kunnen ze een steunaanvraag indienen per trimester.

  • De school dient een erkenningsaanvraag in bij het Departement Landbouw en Visserij (tussen 15 augustus en 15 oktober). Scholen die in het schooljaar voordien al erkend waren, kunnen hun erkenning vernieuwen via het e-loket.
  • De school sluit een contract van minstens 6 euro per kind per schooljaar (of 3 euro voor instappers) af met een handelaar naar keuze en houdt dat contract bij. Een lijst van handelaren is te raadplegen op de website fruit-op-school.be.
  • De school dient per trimester een steunaanvraag in, uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de betrokken periode. De steunaanvraag gebeurt via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij door één van de 3 personen opgegeven in de erkenningsaanvraag.
  • De school bewaart gedurende ten minste 3 jaar alle bewijsstukken zoals leveringsbonnen, facturen, steunaanvragen en bankafschriften, zodat ze kunnen worden voorgelegd bij een eventuele controle. 
  • De school hangt de schoolfruitposter het hele schooljaar lang op een duidelijk zichtbare plaats bij de hoofdingang van de school. De school krijgt een aantal posters opgestuurd bij de erkenning. Extra posters kunnen worden besteld.

  Contact

  Departement Landbouw en Visserij
  Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
  Tel. infolijn e-loket: 02 552 73 20
  schoolfruit@lv.vlaanderen.be