Dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs

Scholen werken met een dubbele maximumfactuur om de kostprijs van activiteiten te begrenzen. Die activiteiten zijn niet noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar maken het leren boeiender en aangenamer voor de kinderen. Die maximufactuur is het maximumbedrag dat een school aan de ouders mag doorrekenen.

  • De scherpe maximumfactuur bevat:
    • schooluitstappen van één dag, zoals toneelbezoek, sportdag…
    • studiematerialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen (bv. een schoolabonnement op een bepaald tijdschrift).
  • De minder scherpe maximumfactuur bevat de meerdaagse uitstappen buitenshuis die tijdens de schooluren vallen, zoals een zeeklas of plattelandsklas. Deelname is niet verplicht, als ouder kunt u beslissen of uw kind mee gaat of niet.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit de geïndexeerde maximumbedragen:

Scherpe maximumfactuur:

  • 45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
  • 85 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

Minder scherpe maximumfactuur:

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het schooljaar 2018-2019 is dit 435 euro, gespreid over de zes leerjaren.

Contact

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 65 56
Fax
02 553 65 25
E-mail
Website

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Adres
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 04 15
Fax
02 553 93 85
E-mail