chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inschrijvingsattest voor kinderbijslag voor +18-jarigen die nog naar school gaan

  Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar hebben de kinderbijslagfondsen een inschrijvingsattest nodig als bewijs dat ze onderwijs volgen.

  Secundair onderwijs

  In het secundair onderwijs wordt het inschrijvingsattest in de meeste gevallen automatisch en elektronisch bezorgd aan de kinderbijslagfondsen.

  Leerlingen uit het secundair onderwijs waarvoor de kinderbijslag nog niet in de elektronische communicatie is opgenomen, zullen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een brief met bewijs van inschrijving krijgen. U moet dit inschrijvingsbewijs dan zo vlug mogelijk aan uw kinderbijslaginstelling bezorgen.

  Hoger onderwijs

  De inschrijvingsgegevens van meerderjarige leerlingen en studenten in Vlaamse secundaire scholen, hogescholen en universiteiten worden meestal elektronisch doorgegeven aan de kinderbijslagfondsen.

  Studenten uit het hoger onderwijs waarvoor dat nog niet het geval is, worden op de hoogte gebracht door de volgende boodschap op het studentenportaal:

  ‘Je elektronische inschrijvingsattest om je recht op kinderbijslag vast te stellen voor academiejaar X kan niet worden afgeleverd, omdat je voor het academiejaar van inschrijving niet bekend staat als rechtgevende op kinderbijslag, of omdat je fonds nog niet is aangesloten op de elektronische uitwisseling. Contacteer het kinderbijslagfonds dat het laatst kinderbijslag uitbetaalde. Je vindt dit terug op een rekeninguittreksel.’

  Als u deze boodschap krijgt, moet u zo snel mogelijk uw kinderbijslagfonds contacteren. Dat zal dan verdere stappen ondernemen om alles in orde te brengen, zodat de attesten toch elektronisch verwerkt geraken. 

  Volwassenenonderwijs

  Het CVO bezorgt u een attest kinderbijslag.