chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inschrijvingsattest voor kinderbijslag voor +18-jarigen die nog naar school gaan

  Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar hebben de kinderbijslagfondsen een inschrijvingsattest nodig als bewijs dat ze onderwijs volgen.

  Secundair onderwijs

  In het secundair onderwijs wordt het inschrijvingsattest in de meeste gevallen automatisch en elektronisch bezorgd aan de kinderbijslagfondsen.

  Leerlingen uit het secundair onderwijs waarvoor de kinderbijslag nog niet in de elektronische communicatie is opgenomen, zullen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een brief met bewijs van inschrijving krijgen. U moet dit inschrijvingsbewijs dan zo vlug mogelijk aan uw kinderbijslaginstelling bezorgen.

  Hoger onderwijs

  De inschrijvingsgegevens van meerderjarige leerlingen en studenten in Vlaamse secundaire scholen, hogescholen en universiteiten worden meestal elektronisch doorgegeven aan de kinderbijslagfondsen.

  Studenten uit het hoger onderwijs waarvoor dat nog niet het geval is, worden op de hoogte gebracht door de volgende boodschap op het studentenportaal:

  ‘Je elektronische inschrijvingsattest om je recht op kinderbijslag vast te stellen voor academiejaar X kan niet worden afgeleverd, omdat je voor het academiejaar van inschrijving niet bekend staat als rechtgevende op kinderbijslag, of omdat je fonds nog niet is aangesloten op de elektronische uitwisseling. Contacteer het kinderbijslagfonds dat het laatst kinderbijslag uitbetaalde. Je vindt dit terug op een rekeninguittreksel.’

  Als u deze boodschap krijgt, moet u zo snel mogelijk uw kinderbijslagfonds contacteren. Dat zal dan verdere stappen ondernemen om alles in orde te brengen, zodat de attesten toch elektronisch verwerkt geraken. 

  Volwassenenonderwijs

  De centra voor volwassenenonderwijs moeten wel nog een papieren attest bezorgen aan hun meerderjarige cursisten. Dat inschrijvingsbewijs moet u zelf aan uw kinderbijslagfonds bezorgen.

  Dat doet u door middel van het formulier P7: ‘Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten’. Dit document bevat een luik ‘Verklaring van de onderwijsinstelling’. U laat dat luik door uw centrum voor volwassenenonderwijs invullen. Daarna stuurt u het volledig ingevulde formulier op naar uw kinderbijslagfonds.

  Er zijn twee mogelijkheden om het formulier P7 te verkrijgen:

  • Als u tot nu toe altijd kinderbijslag ontvangen hebt, en u dus nog niet geschrapt werd voor de kinderbijslag, dan stuurt uw kinderbijslaginstelling automatisch het formulier P7 naar uw thuisadres op. Ze doet dat elk jaar in de loop van september.
  • Als u al geschrapt bent voor de kinderbijslag, en u meent opnieuw in aanmerking te komen, dan moet u het formulier P7 zelf bij uw kinderbijslagfonds aanvragen.