chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  School- en studietoelagen voor studies in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap

  Wie in het buitenland naar school gaat of in de Franse of Duitstalige gemeenschap, maakt in bepaalde gevallen aanspraak op een schooltoelage of een studietoelage van de Vlaamse overheid. 

  Voor de berekening van de hoogte van de toelage maakt het geen verschil of u in Vlaanderen, elders in België of in het buitenland studeert. De berekeningswijze en de eraan gekoppelde toelagebedragen zijn steeds identiek.

  Om recht te krijgen op een school- of studietoelage moet u in eerste instantie aan alle voorwaarden voldoen die ook in Vlaanderen gelden om een schooltoelage of studietoelage te krijgen.

  Daarnaast kunnen er per niveau bijkomende voorwaarden zijn.

  In het basisonderwijs en het secundair onderwijs

  Wie basisonderwijs volgt in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap kan geen schooltoelage van de Vlaamse overheid krijgen.  

  Wie secundair onderwijs volgt in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap kan wel aanspraak maken op een schooltoelage als er in Vlaanderen geen gelijkaardige opleiding bestaat. Dat moet u aan de hand van het studieprogramma kunnen aantonen.

  Secundaire opleidingen in het buitenland die sowieso niet in aanmerking komen voor een schooltoelage van de Vlaamse overheid zijn:

  • tweedekansonderwijs en voorbereidingsopleidingen voor de examencommissie (middenjury)
  • huisonderwijs
  • onderwijs in een Europese school
  • onderwijs via een uitwisselingsprogramma waarbij een laatste jaar humaniora wordt overgedaan in een gastgezin in het buitenland (zoals AFS)

  Zich inschrijven in het hoger onderwijs

  Als u zich inschrijft in een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen een onderwijsinstelling binnen de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR) en een onderwijsinstelling daarbuiten.

  Binnen de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR) moet u:

  • kunnen aantonen dat u over een duurzame band met Vlaanderen beschikt
   • ofwel omdat uw hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest ligt
   • ofwel omdat u al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
   • ofwel omdat u al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
  • een opleiding volgen aan een instelling die erkend is door de plaatselijke overheid
  • een opleiding volgen die leidt tot een diploma dat door de plaatselijke overheid erkend is.

  Buiten de Europese Hogerondwijsruimte (EHOR) moet u ook aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Bovendien mag de opleiding die u volgt, niet bestaan in Vlaanderen. Daarnaast moet de opleiding en de organiserende instelling bijdragen aan de verdere uitbouw van de wetenschappelijke discipline. 

  Studenten die ingeschreven zijn aan een instelling in het buitenland, worden als kotstudent beschouwd en moeten geen huurcontract bezorgen.

  Op uitwisseling in het hoger onderwijs

  Een uitwisseling, bijvoorbeeld via het Erasmusprogramma, wordt niet beschouwd als een buitenlandse opleiding. Wie op Erasmus gaat en aanspraak wil maken op een studietoelage, moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als iemand die in Vlaanderen naar een hogeschool of universiteit gaat. 

  Een Erasmusstudent heeft ook steeds recht op een beurs verstrekt door de EU en de Vlaamse overheid. Die beurs ligt hoger voor studenten met een studietoelage. Voor meer info over het beurzenstelsel kan u terecht bij het Vlaams Nationaal Agentschap EPOS vzw of bij uw onderwijsinstelling.

  Meer info op de website van studietoelagen.