chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

  Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moet u aan enkele voorwaarden voldoen: 

  • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt aangevraagd moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het kind of de ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. 
  • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of een schooltoelage wordt toegekend. Naast het loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen (KI) van woningen die u verhuurt of van een buitenverblijf kunnen een rol spelen. 

  • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
   • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
   • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
   • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

  Procedure

  Als u in aanmerking komt voor een schooltoelage, dan kunt u voor het schooljaar 2017-2018 uw aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018. 

  Had u vorig jaar al recht op een schooltoelage, dan start de afdeling School- en Studietoelagen automatisch een dossier op om na te gaan of u ook dit jaar in aanmerking komt. U ontvangt daarvoor tussen oktober 2017 en februari 2018 een vooraf ingevuld aanvraagformulier per e-mail of post. Deze aanvraag moet u nog bevestigen en doorsturen via het Digitaal loket, als reply op de e-mail of per post. U kunt uw gegevens in de aanvraag nog wijzigen of aanvullen.

  De eerste keer dat een automatisch dossier opgestart wordt voor een leerling, krijgt u een brief waarin uw toestemming gevraagd wordt om het dossier op te starten.

  • Bent u akkoord, dan moet u niets doen. Twee maanden later ontvangt u uw automatisch gestart dossier. Dit moet u bevestigen en doorsturen.
  • Ben u niet akkoord, dan kunt u dit binnen de 30 dagen laten weten via een ondertekende brief, die u inscant en via het contactformulier of per post verstuurt. 

  Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

  Bedrag

  Basisonderwijs schooljaar 2017-2018:

  • Kleuteronderwijs: 94,98 euro (vast bedrag)
  • Lager onderwijs: 106,86 euro tot 160,28 euro.

  Leerlingen die op internaat zitten, krijgen hetzelfde bedrag als externe leerlingen

  Secundair onderwijs schooljaar 2017-2018:

  • De minimale toelage is 133,08 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 1.174,90 euro voor leerlingen die op internaat zitten. 
  • Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de 4de graad, en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs.

   

  Uitzonderingen

  Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

  Wetgeving

  Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

  Publicaties

  Aanvraag van een school- of studietoelage voor 2017-2018. Formulier

  Met dit aanvraagformulier kunnen ouders van leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs van hetzelfde gezin een school- of studietoelage aanvragen voor het school- en academiejaar 2017-2018. Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op www.studietoelagen.be, bel gratis 1700 of ga naar het schoolsecretariaat of de studentenvoorzieningen.

  Contact

  Afdeling School- en Studietoelagen

  Adres
  Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
  Afdeling School- en Studietoelagen
  Koning Albert II laan 15
  1210 Sint-Joost-ten-Node
  België
  Telefoon
  1700
  Contactpagina
  https://loket-studietoelagen.vlaanderen.be/dafp/contact/vragen?2
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Vanuit het buitenland kunt u het betalend nummer +32 2 553 1700 bellen.