Voorschot op een school- of studietoelage

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt is. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw school-of studietoelage.

Voorschot op de studietoelage (Hoger Onderwijs)

U gaat hiervoor langs bij de sociale dienst van uw onderwijsinstelling (Hoger Onderwijs). Zij kunnen aan de hand van een simulatie inschatten of u recht hebt op een toelage en op welk bedrag. Op basis daarvan kunnen zij u een voorschot toekennen.

Uitbetaling van het voorschot

De onderwijsinstelling stort het voorschot op de rekening van de student. De onderwijsinstelling sluit met de student hierover een contract af en verwittigt de afdeling School- en Studietoelagen van het uitbetalen van het voorschot.

Als uw toelage wordt goedgekeurd zal de afdeling School- en Studietoelagen het voorschotbedrag rechtstreeks terugstorten aan de studentenvoorziening. U krijgt dan enkel het restsaldo op uw rekening.

Aanvraag afgekeurd

Als nadien blijkt dat u toch geen recht hebt op een toelage, dan moet u het voorschot terugbetalen. De studentenvoorzieningen springen hier heel voorzichtig mee om en het risico op een afkeuring nadien is klein, als u alle nuttige informatie voor een simulatie hebt bezorgd.

Voorschot op de schooltoelage (Kleuter-, lager- en secundair onderwijs)

Ook OCMW's kunnen een voorschot op de toelage geven. Deze voorschottenregeling verschilt van OCMW tot OCMW. Informeer u hierover bij uw OCMW zelf.