chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bekwaamheidsbewijzen om les te geven of om te werken in het onderwijs

  Als u wilt werken in het onderwijs moet u uw bekwaamheid voor een bepaalde functie kunnen aantonen met een bekwaamheidsbewijs.

  Afhankelijk van de functie die u wilt uitoefenen, toont u uw bekwaamheid aan met:

  • een diploma dat uw vakkennis bewijst
  • een bewijs van pedagogische bekwaamheid, dat u kunt verwerven via een lerarenopleiding.
   • Bij de geïntegreerde lerarenopleidingen zijn vakkennis en pedagogische bekwaamheid in een en dezelfde opleiding geïntegreerd.
   • Bij specifieke lerarenopleidingen hebt u voordien al een basisdiploma verworven. U vult dat aan met een bewijs van pedagogische bekwaamheid via de specifieke lerarenopleiding.
  • nuttige ervaring buiten het onderwijs (bv. voor praktijkvakken)

  Er bestaan 3 categorieën van bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs:

  • een vereist bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor de vakken waarvoor u vakkennis hebt verworven via uw basisdiploma. U geeft bovendien les in de graden en onderwijsvormen waarvoor u specifiek opgeleid bent. Een bachelor lager onderwijs die lesgeeft in het lager onderwijs beschikt bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs.
  • een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor vakken die buiten de specialiteit van uw basisdiploma liggen. De school vindt wel dat u die vakken kunt geven. Bovendien geeft u les in de graden en onderwijsvormen waarvoor u specifiek opgeleid bent. U hebt bijvoorbeeld een bewijs van pedagogische bekwaamheid en een master in de wiskunde, maar u geeft fysica in de 2de en 3de graad aso.
  • een ander bekwaamheidsbewijs, als u eigenlijk niet aan de voorwaarden voldoet om les te geven. Uw diploma is bijvoorbeeld te hoog of te laag. Of u hebt wel een basisdiploma, maar nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid.

  Wilt u een andere functie in het onderwijs opnemen, dan gelden er andere eisen:

  • Als zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een willekeurige professionele bachelor of master hebt. U hebt dus geen bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig.
  • Als kinderverzorger of kinderverzorgster in het gewoon kleuteronderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een brevet van kinderverzorger hebt, of als u kinderverzorging gestudeerd hebt in het hoger secundair beroepsonderwijs.

  In principe moet een school voorrang geven aan iemand met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. 

  De bekwaamheidsbewijzen om les te geven of te werken in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs vindt u via de website bekwaamheidsbewijzen.

  De bekwaamheidsbewijzen om les te geven of te werken in een hogeschool of een universiteit vindt u op de website van het hoger onderwijs.