Het loon van leraren en ander onderwijspersoneel

Als u in het onderwijs werkt, hangt uw loon af van een aantal factoren:

Salarisschaal

U wordt in een bepaalde salarisschaal ingeschaald volgens het bekwaamheidsbewijs dat u hebt. Raadpleeg de bekwaamheidsbewijzen met bijhorende salarisschalen voor basis- en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs op de website van onderwijs.

Ook informatie over de lonen in hogescholen en lonen in universiteiten vindt u op de website.

Uitbetaling

  • Als vastbenoemde leerkracht wordt u op het einde van elke maand uitbetaald.
  • Bent u tijdelijk in dienst tot het einde van het lopende schooljaar of langer, dan wordt u tot en met juni op het einde van elke maand uitbetaald
  • Bent u tijdelijk in dienst voor een korte periode (ad interim) of niet tot het einde van het schooljaar, dan wordt u op het einde van elke maand betaald voor de periode dat u in dienst bent.

De tijdelijke leerkrachten krijgen in juli en augustus geen salaris uitbetaald. Ze ontvangen wel een uitgestelde bezoldiging. Voor juli wordt die berekend op basis van uw prestaties tijdens de maanden september tot en met december. Voor augustus is dit op basis van uw prestaties tijdens de maanden januari tot en met juni. Als uw uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt, kunt u voor de andere dagen een wacht- of werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA.

Alleen als u een volledig schooljaar met een volledige opdracht hebt gewerkt, krijgt u een uitgestelde bezoldiging voor de hele zomervakantie.

Voor wijzigingen in uw administratieve gegevens (bv. verandering van rekeningnummer), wendt u zich tot uw schoolsecretariaat. U kunt voor deze zaken niet terecht bij het werkstation. De werkstations werken enkel op basis van de gegevens die het schoolsecretariaat hen doorgeeft.

Werd u niet tijdig uitbetaald of hebt u te weinig loon ontvangen, dan kunt u terecht bij:

Loonbrief 

Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel

Sinds 29 september 2017 krijgen personeelsleden (behalve die van universiteiten) hun loonbrief online via Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel. Op de website van AGODI vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en veelgestelde vragen over de vernieuwde salarisbrief. 

In Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel vindt u deze salarisgegevens: 

  • uw nettosalaris
  • een aantal elementen waarop uw brutoloon gebaseerd is, zoals de opdrachtbreuk en de periode
  • een korte verklaring van de termen, afkortingen en codes

U kunt er een pdf-versie van uw salarisbrief opvragen en downloaden. U krijgt dan uw salarisbrief te zien met: 

  • de gedetailleerde berekening van uw bruto- naar uw nettosalaris
  • bij een herziening van uw salaris: een bijlage met de volledige berekening van die herziening. 

Ook oude loonfiches (vanaf 2009) zullen op termijn beschikbaar zijn. De loonfiches van 2015 tot 2017 zijn al beschikbaar. 

Als u bepaalde informatie op uw loonfiche niet goed begrijpt, kunt u contact opnemen met uw werkstation.

Zoomit

Sinds eind oktober 2017 kunt u uw salarisbrief niet meer raadplegen via Zoomit. 

Fiscale fiche

Sinds 4 mei 2018 kunt u de fiscale fiche voor het invullen van uw belastingaangifte (281.10, 281.12, 281.14 , 281.18) raadplegen en downloaden via Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel. U krijgt de fiche dus niet meer op papier. Als u gebruikmaakt van Tax-on-web kunt u uw fiscale fiche ook daar vinden onder de rubriek ‘mijn documenten’. Op de website van AGODI vindt u meer informatie over de digitale fiscale fiches

Als u meent dat bepaalde gegevens op de fiche niet correct zijn, dan kunt u hiervoor terecht bij uw werkstation

Publicaties

Je verdiende loon 2017. Info en tips voor een goede start van je onderwijsloopbaan

De brochure bevat tips om doelgericht voor een onderwijsjob te solliciteren en geeft meer informatie over het eerste loon van een leerkracht.

Veelgestelde vragen