chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het personeelsstatuut in het onderwijs

  Leraren en ook andere personeelsleden die werken op scholen, hebben niet hetzelfde statuut als (Vlaamse) ambtenaren. Zij hebben niet het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming als werkgever. De schoolbesturen of inrichtende machten van de scholen zijn de werkgevers in onderwijs. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming betaalt wel het salaris uit van het onderwijspersoneel.

  Omwille van het verschil met het ambtenarenstatuut spreekt men binnen de onderwijsregelgeving van de ‘rechtspositie’. 

  De personeelsleden van het onderwijs vallen onder verschillende rechtsposities::

  • de rechtspositie van het personeel van het gemeenschapsonderwijs
  • de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs

  Beide statuten gelden zowel voor de personeelsleden van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs als voor het volwassenenonderwijs.

  De personeelsleden van de hogescholen en universteiten hebben een apart statuut:

  • het statuut voor het personeel van de hogescholen
  • het statuut voor het personeel van de universiteiten
  Veelgestelde vragen