Lerarenopleidingen

In Vlaanderen zijn er 2 soorten lerarenopleidingen: de geïntegreerde lerarenopleidingen en de specifieke lerarenopleidingen.

Geïntegreerde lerarenopleidingen

De geïntegreerde lerarenopleidingen zijn de bacheloropleidingen in het onderwijs. Zij leiden naar een diploma van

  • kleuteronderwijzer
  • leraar in het lager onderwijs (onderwijzer)
  • leraar in het secundair onderwijs.

U leert in de opleiding zowel vakinhoudelijke kennis als pedagogische competenties. Als u in het secundair wilt lesgeven, kiest u tijdens de opleiding twee vakken waarover u later les kunt geven.

De geïntegreerde lerarenopleidingen worden enkel aangeboden door hogescholen. In het Hogeronderwijsregister vindt u waar de opleidingen worden aangeboden. U vindt de opleidingen tot leerkracht via het trefwoord ‘onderwijs’.

Als u zich wilt inschrijven voor een lerarenopleiding aan een hogeschool, dan bent u verplicht om eerst een instaptoets af te leggen. U kunt zich niet inschrijven voor de opleiding zonder bewijs van deelname. 

Specifieke lerarenopleidingen

De specifieke lerarenopleiding (SLO) is een opleiding die u volgt nadat u al een diploma (meestal in het hoger onderwijs) behaald hebt. De opleiding leidt tot het diploma van leraar. Ze focust enkel op het pedagogische aspect, uw hoofddiploma bepaalt in welke vakken u les kunt geven. De SLO, in combinatie met uw basisdiploma, geeft u de nodige onderwijsbevoegdheid voor het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

U kunt de specifieke lerarenopleiding volgen in

  • bepaalde hogescholen.
    U vindt de specifieke lerarenopleidingen terug in het Hogeronderwijsregister.
  • alle universiteiten.
    Vraag aan uw instelling na voor welke opleidingen ze een specifieke lerarenopleiding aanbieden.
  • het volwassenenonderwijs.

Er is geen onderscheid in lesbevoegdheid of verloning tussen een specifieke lerarenopleiding gevolgd aan een universiteit, een hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs. Hetzelfde geldt voor de voorloper van de SLO: een aggregatie of een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid (gpb).

Meer informatie

Veelgestelde vragen