chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld voor het onderwijspersoneel

  Zowel tijdelijke als vastbenoemde leerkrachten hebben recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de 2de helft van mei.

  Om vakantiegeld te ontvangen, moet u

  • het voorafgaande kalenderjaar gewerkt hebben in het onderwijs
  • een salaris krijgen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor dat werk

  Hoeveel vakantiegeld u krijgt, hangt af van uw prestaties:

  • Volledig jaar voltijds gewerkt: u hebt recht op het maximum. 
  • Niet voltijds gewerkt of geen volledig jaar gewerkt: uw vakantiegeld wordt aangepast in verhouding tot de duur en omvang van uw prestaties. 

  Aanvullend vakantiegeld

  Bent u pas afgestudeerd als leerkracht (schoolverlater) en geeft u voor de eerste maal les, dan maakt u in bepaalde gevallen aanspraak op aanvullend vakantiegeld. Aanvullend vakantiegeld is vakantiegeld voor de periode tussen 1 januari en de datum waarop u bent beginnen werken.

  U moet daarvoor:

  • minder dan 25 jaar oud zijn op 31 december van het referentiejaar (dat is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald)
  • in dienst zijn binnen de vier maanden na uw studies.

  Opgepast: aanvullend vakantiegeld moet u zelf aanvragen via uw schoolsecretariaat.

  U ontvangt dan in mei

  • het gewone vakantiegeld voor de periode waarin u gewerkt hebt
  • het aanvullend vakantiegeld voor de periode tussen 1 januari en de datum waarop u bent beginnen werken.

  Contact

  Voor verdere vragen over uw vakantiegeld kunt u terecht bij uw school of bij uw werkstation.