chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Krediet voor een kort verblijf in het buitenland

  Dit krediet steunt onderzoekers die voor een korte periode in het buitenland willen verblijven om zich te specialiseren in hun onderzoek of om informatieopdrachten uit te voeren. Zo wil het FWO de mobiliteit en de internationale contacten tussen onderzoeksgroepen te stimuleren. Deze kredieten geven jonge onderzoekers de kans zich te specialiseren. Gevorderde onderzoekers krijgen de mogelijkheid om in het buitenland informatieopdrachten uit te voeren.

  Voorwaarden

  • Verblijf van maximaal 4 weken.
  • U bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of behoort tot het wetenschappelijk personeel (van het Nederlandstalig kader) van een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling. U hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de E.E.R. of van Zwitserland, of hebt uw diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald. Als dat niet het geval is, dan hebt u een aanstelling aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50 procent over een periode van minstens één jaar. Voor kandidaten op postdoctoraal niveau is er geen nationaliteitsvereiste.
  • U hebt minstens één internationale publicatie.
  • Als aspirant of postdoctoraal mandaathouder van het FWO en IWT-bursaal kan u geen krediet voor een kort verblijf binnen Europa aanvragen, aangezien u over een bench fee beschikt.
  • In de categorie korte verblijven, workshops en congreskredieten kunnen per persoon en per burgerlijk jaar ten hoogste 2 kredieten toegekend worden.

  Procedure

  • U dient uw aanvraag ten laatste 3 maanden voor de start van het verblijf in.
  • U voegt een uitnodiging van de onthaalinstelling toe.
  • Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
  • Als u als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van uw promotor of van het hoofd van uw onderzoekseenheid gevraagd.

  Bedrag

  Verplaatsingskosten en forfaitaire dagvergoeding van 66 euro per dag.

  Contact

  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

  Adres
  Egmontstraat 5
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 512 91 10
  Fax
  02 512 58 90
  E-mail
  Website