5 jaar Cultuurforum 2020 (2009-2014)

In 2010 gaf de minister van Cultuur het startschot voor een Cultuurforum, met als titel ’Cultuurbeleid in perspectief 2020’. Het uitgangspunt waren de doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur 2009-2014, waarin doorbraken op de langere termijn werden geformuleerd. De publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste realisaties van het huidige cultuurbeleid in het licht van de doelstellingen die in 2010 werden geformuleerd.

5 jaar Cultuurforum 2020 (2009-2014)