Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie. Conceptnota

Begin 2017 is een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 uitgevoerd. De conceptnota geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van de doorgevoerde evaluatie.

Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie. Conceptnota