Activiteitenverslag 2016 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Het jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds in 2016. Het bevat informatie over de ingediende dossiers en de toegekende steun.

Activiteitenverslag 2016 VLIF

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Jaarverslag