Activiteitenverslag van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Het jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Het bevat informatie over de ingediende dossiers en de toegekende steun.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Jaarverslag
Opmerking
Activiteitenverslagen van 1997 t.e.m. 2003 waren enkel in gedrukte vorm maar uitgeput