chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies Actielijst Arbeidsbeperking 2020

  De Commissie Diversiteit brengt een lijst met 70 concrete acties uit. Die actiepunten moeten zowel de overheden, werkgevers als werknemers op weg zetten om de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen en zo tot meer gelijke kansen en een meer gelijke behandeling te komen. De 70 actiepunten concentreren zich rond vijf actiedomeinen: de versterking van de ‘participatieladder’, de betere doorstroming van onderwijs naar werk en van uitkeringsstatuut naar werk, de loopbaanondersteuning op maat en de betere ondersteuning van werkgevers. De sociale partners en kansengroepen wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om de actiepunten uit te voeren.

  Advies Actielijst Arbeidsbeperking 2020