Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat. Conceptnota. Advies SARWGG

De SAR WGG vindt dat de kinderbijslag een sterk universeel systeem moet zijn met een groot selectief luik om zo de opvoedingskosten van kinderen te dekken en de kinderarmoede te bestrijden. Volgens de conceptnota zou het armoederisico met de vernieuwde kinderbijslag zeer beperkt afnemen. De raad vindt dit resultaat te pover. Hij verwacht dat de regering deze ambitie bijstelt na de armoedetoets en suggereert alvast enkele onderzoeksvragen.

Conceptnota voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat. Advies