Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid. Advies SERV

De Vlaamse overheid heeft streefcijfers voor het tewerkstellen van kansengroepen. Ondanks inspanningen is er weinig resultaat. Het aantal personen met een handicap of chronische ziekte die werken bij de overheid, gaat er zelfs op achteruit. Daarom dringen de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen erop aan om alle kansen te benutten en onder andere in te zetten op stages en studentenjobs voor deze doelgroepen. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma’s kan de diversiteit stimuleren.

Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid. Advies SERV