Begrijpend lezen (PIRLS 2016). Advies Vlor

Uit het internationaal vergelijkend PIRLS-onderzoek blijkt dat de prestaties op vlak van begrijpend lezen van leerlingen uit het vierde leerjaar gedaald zijn tussen 2006 en 2016. De Vlor beschouwt die resultaten als een belangrijk knipperlicht en formuleerde enkele aanbevelingen voor het beleid.

Advies over begrijpend lezen (PIRLS 2016). Advies VLOR

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Beleidsadvies