Basiscompetenties van de leraren. Advies Vlor

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

De basiscompetenties van de leraren. Advies VLOR

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Beleidsadvies