Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5. De Vlor stelt voor om voorlopig twee aparte financieringsmechanismen te behouden: dat voor de BaMa-opleidingen en dat voor hbo5-opleidingen. Als in het huidige financieringsmechanisme hoger onderwijs meer middelen worden ingebracht, dan kan het zijn dat ook instellingen die geen hbo5-opleidingen aanbieden, hiervan een effect ondervinden. Het samenvoegen van de middelen zou erg veel onbedoelde neveneffecten met zich meebrengen. Als in 2026 de hele financiering van hbo5 volledig in het hoger onderwijs inkantelt, dan moet het hele financieringsmodel hoger onderwijs herbekeken worden. Hier moet een nieuw debat aan voorafgaan.

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

Publicatiedatum
december 2016
Publicatietype
Beleidsadvies