Evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020. Advies Vlor

De Europese Commissie vraagt input aan de lidstaten om het onderwijsprogramma Onderwijs en Vorming 2020 te evalueren. Die evaluatie vormt de aanzet voor een bijsturing van het proces met het oog op 2030 zodat het volgende raamwerk een meer gefocuste ondersteuning kan bieden en vooral kan leiden tot een meer effectieve en duurzame impact.

Evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020. Advies VLOR

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Beleidsadvies