Hervorming van de onderwijsdoelen. Advies Vlor

Advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

De hervorming van de onderwijsdoelen. Advies VLOR

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Beleidsadvies