Hervorming van het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijs. Advies Vlor

Advies over het voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

De hervorming van het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijs. Advies VLOR

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies