Advies over de nota over het ondersteuningsmodel

Het nieuwe ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs wil beter inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ermee samenhangende ondersteuningsbehoeften van hun leraren. Het advies van de Vlor geeft mee richting aan het verdere debat door een aantal algemene opmerkingen bij de nota te formuleren en krijtlijnen mee te geven voor de vertaalslag naar regelgeving.

Nota over het ondersteuningsmodel. Advies

Publicatiedatum
februari 2017
Publicatietype
Beleidsadvies