Operationalisering van het begrip leerlingenpopulatie. Advies Vlor

Bijkomend advies van de Vlor over het gebruik en operationalisering van het begrip leerlingenpopulatie in de nieuwe eindtermen

Operationalisering van het begrip leerlingenpopulatie. Advies Vlor

Publicatiedatum
november 2018
Publicatietype
Beleidsadvies