Overdracht van de lerarenopleiding. Advies VLOR

Advies van de Vlor over de overdracht van de specifieke lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs (cvo) naar de universiteiten en de hogescholen

Overdracht van de lerarenopleiding. Advies VLOR

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies