De procedure voor de actualisering en schrapping van beroepskwalificaties. Advies VLOR

De huidige procedures voor beroepskwalificaties voorzien momenteel enkel in het ontwikkelen van nieuwe beroepskwalificaties. De Vlaamse Regering wil daarom de bestaande regelgeving uitbreiden met een procedure voor het actualiseren of schrappen van reeds erkende beroepskwalificaties. De Vlor vindt het belangrijk dat die procedures toegevoegd worden, ze zijn broodnodig voor een performante kwalificatiestructuur. De raad heeft in het advies ook opmerkingen geformuleerd.

De procedure voor de actualisering en schrapping van beroepskwalificaties. Advies

Publicatiedatum
maart 2017
Publicatietype
Beleidsadvies