Relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties. Advies VLOR

Er bestaat discussie over de manier waarop beroepskwalificaties momenteel worden ingezet voor het bepalen van onderwijscurricula. De Vlor geeft in dit advies aanzetten voor een pragmatische aanpak om de relatie tussen onderwijscurriculum en beroepskwalificaties op te helderen.

Relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties. Advies VLOR

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies