Advies over de strategische visienota cultureel erfgoed en het ontwerp van besluit bij het Cultureelerfgoeddecreet 2017

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed formuleert voorts in het advies een aantal bedenkingen en aandachtspunten bij de strategische visienota cultureel erfgoed en bij het ontwerp van het uitvoeringsbesluit.

Advies over de strategische visienota cultureel erfgoed en het ontwerp van besluit bij het Cultureelerfgoeddecreet 2017

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC