Advies over de tariefstructuur van de studiegelden in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

De Vlor stelt voor om de huidige tariefstructuur van de studiegelden in het hoger onderwijs te behouden. Sleutelen aan de tariefstructuur heeft gevolgen voor alle instellingen hoger onderwijs, ook zij die geen hbo5-opleidingen aanbieden. Bovendien staan de stakeholders hoger onderwijs achter dit systeem omdat het eenvormig en eenvoudig is.

Advies over de tariefstructuur van de studiegelden in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

Publicatiedatum
december 2016
Publicatietype
Beleidsadvies