Advies over de toekomst van het Bolognaproces

De Vlor blikt in dit advies terug op bijna 20 jaar Bologna. De Bolognaverklaring van 1999 is de aanleiding geweest voor de creatie van een Europese Hogeronderwijsruimte en zorgde voor een grondige hervorming van het Vlaamse hogeronderwijslandschap. De Vlor heeft dat proces altijd nauw opgevolgd en vindt dat het debat vandaag opnieuw mag aangezwengeld worden. Het Bolognaproces heeft immers gezorgd voor belangrijke veranderingen en is een sterke katalysator geweest voor de internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs.

Advies over de toekomst van het Bolognaproces

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies