Wijzigingen aan het toezicht op het hoger onderwijs en bepaalde organisatorische aspecten. Advies Vlor

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs.

Wijzigingen aan het toezicht op het hoger onderwijs en bepaalde organisatorische aspecten. Advies Vlor

Publicatiedatum
september 2018
Publicatietype
Beleidsadvies