Duaal leren in het hoger onderwijs. Advies Vlor

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om duaal leren uit te breiden naar het hoger onderwijs. De minister van Onderwijs vroeg daarom aan de Vlor om na te denken over wat begrepen kan worden onder duaal leren in het hoger onderwijs, maar ook hoe duaal leren er eventueel tot stand kan komen, welk pad gevolgd moet worden en onder welke voorwaarden.

Duaal leren in het hoger onderwijs. Advies VLOR

Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Beleidsadvies