Een toekomstplan voor het basisonderwijs. Advies

De Vlor vraagt al langer naar een toekomstgericht en legislatuuroverschrijdende visie voor het basisonderwijs. Minister Crevits ging op die vraag in met de aankondiging van een strategisch plan voor een sterk basisonderwijs tegen 2025. Met het advies geeft de Vlor input voor de opmaak van dat actieplan. Een toekomstgericht actieplan moet maatregelen bevatten die voluit inzetten op maximale ontplooiingskansen voor elk kind, het verder versterken van professionele schoolteams en het ondersteunen van krachtig schoolleiderschap. Het financieel versterken van het basisonderwijs is een noodzakelijke voorwaarde hiervoor.

Een toekomstplan voor het basisonderwijs. Advies

Publicatiedatum
maart 2017
Publicatietype
Beleidsadvies