Een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar). Advies

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar in het secundaire volwassenenonderwijs

Een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar). Advies

Publicatiedatum
februari 2017
Publicatietype
Beleidsadvies