Versterken van studentenparticipatie door de Vlaamse instellingen hoger onderwijs. Advies Vlor

Het advies bevat een voorstel voor de manier waarop de instellingen hoger onderwijs hun visie en beleid inzake studentenparticipatie kunnen concretiseren.

Het versterken van studentenparticipatie door de Vlaamse instellingen hoger onderwijs. Advies VLOR

Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website VLOR